Aktualności

Nabywanie... praktycznych umiejętności przez studentów WP-T

Dzięki podpisanej umowie pomiędzy Sudeckim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o., a Wydziałem Przyrodniczo - Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, studenci tegoż Wydziału mogą odbywać zawodowe szkolenia w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym Pałac Ciechanowice.
Więcej informacji pod adresem:
http://www.glos.upwr.edu.pl/aktualnosci/47531/studenci_wp_t_ucza_sie_w_zabytkowym_parku.html

Dnia 14 października 2017r. (sobota) w trzebnickim Gminnym Centrum Kultury i Sportu odbyła się XXXIX Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Podczas tej uroczystości z rąk przewodniczącego Sejmiku – Pawła Wróblewskiego i marszałka Województwa Dolnośląskiego – Cezarego Przybylskiego, właściciel Pałacu Ciechanowice Pan Andrzej Meller otrzymał srebrną odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. Oprócz tego wyróżnienia nadano tytuł Honorowej Obywatelki Dolnego Śląska - Świętej Jadwidze Śląskiej i wręczono Dolnośląską Nagrodę Kulturalną „Silesia”, a wraz z nią nagrody marszałka „Za szczególne osiągnięcia dla regionu” innym laureatom. W uroczystej sesji uczestniczyła również wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk – inicjatorka nadania odznaki honorowej.
Właściciel obiektu otrzymał odznakę za wieloletnie działania finansowe i rzeczowe w ratowanie dziedzictwa kulturowego Dolnego Ślaska, jakim jest zabytkowy kompleks pałacowo–parkowy „Pałac Ciechanowice”, a w nim bezcenne polichromie ścian i sufitów, których wartość artystyczna porównywalna jest z freskami wawelskimi. To jeden z najpiękniejszych i wartościowych obiektów świeckich Dolnego Śląska.
Oprócz tego wrażliwość kulturowa i artystyczna Andrzeja Mellera skierowana jest również na obiekty sakralne. Z własnych środków wykonał on kompleksowe prace drenażowo-odwadniające kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wieściszowicach wraz z ogrodzeniem i budową granitowej drogi dojazdowej. Natomiast przy kościele pw. św. Augustyna w Ciechanowicach zostały wykonane prace odwadniające z budową parafialnego parkingu samochodowego. Dzięki tym działaniom obie świątynie przestały ulegać powolnej degradacji.
Dzięki empatii i finansowemu wsparciu Pana Andrzeja, uczniowie z rodzin ubogich przy Zespole Szkół Publicznych w Marciszowie, mogą cieszyć się wyjazdami na wakacje i szkolne wycieczki.
Jego wielką życiową pasją jest żeglarstwo i dlatego też bezinteresownie wspiera finansowo dolnośląskie Stowarzyszenie Klubu Żeglarskiego „Horyzont” z Jeleniej Góry.
Od lat finansuje Dzień Święta Matki organizowany przez Parafię Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach – Jeleniej Górze.


Krajobraz dziedzictwa Dziedzictwo krajobrazu

Serdecznie zapraszamy! 


Z inicjatywy Iwony Krawczyk - Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, we środę (16 sierpnia) Pałac Ciechanowice odwiedziła ekipa TVP, realizująca program pn. „Następna Stacja”.

Jest to cykl programów promujących walory turystyczne Dolnego Śląska, a tym razem Ziemi Kamiennogórskiej. Program zostanie wyemitowany na kanale TVP 3 Wrocław w przyszły czwartek (24 sierpnia) godz. 18:15. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka.


Miło nam Państwa poinformować, iż 26 czerwca br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński odznaczył srebrną odznaką „Za opiekę nad zabytkami” Pana Andrzeja Mellera – właściciela Pałacu Ciechanowice.

W imieniu ministra - dzisiaj (27 lipca, czwartek) - odznakę gospodarzowi pałacu wręczali: Wojciech Kapałczyński – odchodzący na emeryturę Kierownik Jeleniogórskiej Delegatury Wojewódzkiego  Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu i Krzysztof Kurek - p.o. Kierownika Delegatury WUOZ.

W skromnej i kameralnej uroczystości przekazania odznaki wzięli również udział Wójt i Wicewójt Gminy Marciszów Stefan Zawierucha i Wiesław Cepielik oraz pracownicy Jeleniogórskiej Delegatury WUOZ.   

Jak dojechać

design by : dot-com.pl